Hi! Xin Chào Tất Cả!

Đây là website của Lớp Chuyên Khoa 1 Nhi Cần Thơ 2012-2014 ( khóa 9)

Phương châm hoạt động của Website là:

  •       Chỉ phục vụ nhu cầu học tập
  •       Không mang tính chất trao đổi, mua bán
  •       Không mang tính tuyên truyền.